BADGERS-Development Professionals. Realizujeme projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci.
 • ROZVOJOVÉ ZAHRANIČNÍ PROGRAMY
 • AKVIZICE A FÚZE
 • ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH ČINNOSTÍ
 • KOORDINACE A SPRÁVA PROVOZNÍHO OUTSOURCINGU

O nás 

BADGERS - Development Professionals, realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BADGERS na těchto projektech úzce spolupracuje s místní veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Společnost BADGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standard poskytovaných služeb.

BADGERS - Development Professionals je také servisní společností, která se soustředí na služby a podporu jednotlivým společnostem holdingu SKUPINA, a.s. Formou outsourcingu poskytuje z jediného centra kompletní zajištění řady provozních, správních a finančních činností, které by v jednotlivých společnostech zbytečně vázaly množství pracovních sil a snižovaly by efektivitu holdingu.

Badgers - Development Professionals

Zaměstnává tým specialistů na oblast finanční správy, logistiky, administrativy, back office, finančních a IT služeb. 

Kromě toho operativně spolupracuje s dalšími externími subjekty dle potřeb holdingu SKUPINA, a.s. 

Jde zejména o následující služby: 

 • Zajištění provozního financování
 • Mzdové účetnictví
 • Účetní a daňové poradenství a audit
 • Facility management
 • Služby v oblasti informačních technologií
 • Správa autoparku
 • Management akvizic a fúzí
 • Rozvojové zahraniční programy

Realizované projekty

Naše společnost působí v oblastech zdravotnictví, meteorologie, systémů vytápění, státní správy, zemědělství, informačních technologií, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací, sociálních služeb a telekomunikace.

Zde si můžete prohlédnout některé z našich realizovaných projektů. 

BADGERS - Development Professionals, s.r.o.

Kontaktujte nás na tel.: +420 222 541 719
nebo na e-mailu: info@badgers.cz

Fakturační údaje

BADGERS - Development Professionals, s.r.o.
Průběžná 3207/74a, 100 00 Praha 10
IČ: 03720454