BADGERS-Development Professional. Realizujeme projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci.
  • ROZVOJOVÉ ZAHRANIČNÍ PROGRAMY
  • AKVIZICE A FÚZE
  • ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH ČINNOSTÍ
  • KOORDINACE A SPRÁVA PROVOZNÍHO OUTSOURCINGU

O nás 

BADGERS - Development Professional, realizuje projekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Jejich účelem je zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj a snižování sociálních rozdílů v populaci, v regionech, kde jsou tyto projekty realizovány. Společnost BEDGERS na těchto projektech spolupracuje úzce s místni veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi. Součástí poskytovaných služeb je rovněž poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu.
Společnost BEDGERS usiluje o to, aby její klienti dosáhli za vynaložené prostředky optimálního výsledku, aby se mohli spolehnout na profesionální kvalitu a vysoký standart poskytovaných služeb.

BADGERS - Development Professional je také servisní společnost, která se soustředí na služby a podporu jednotlivým společnostem holdingu SKUPINA a.s. Fromou outsourcingu poskytuje     z jediného centra kompletní zajištění řady provozních, správních a finančních činností, které by v jednotlivých společnostech zbytečně vázaly množství pracovních sil a snižovaly by efektivitu holdingu.

Realizované projekty 

Naše společnost působí v oblastech zdravotnictví, meteorologie, systémů vytápění, státní správy, zemědělství, infromačních technologií, odpadového hospodářství, vododvodů a kanalizací, sociálních služeb a telekomunikace. Zde si můžete prohlédnout některé z našich realizovaných proejktů. 

BADGERS - Development Professional s.r.o.

Kontaktujte nás na tel.:  +420 222 365 413
nebo na emailu:  info@badgers.cz

Fakturační údaje

BADGERS - Development Professional s.r.o.
Průběžná 3207/74a, 100 00 Praha 10
IČ: 037 20 454