Nadace Otakara Vávry

Světlo proniká tmou

Nadace Světlo proniká tmou byla založena paní režisérkou Jitkou Němcovou v roce 2019.

Jejím hlavním cílem je pečovat o dílo Otakara Vávry, zpracovat a předat jej dalším generacím umělců a zároveň znovu naučit širokou veřejnost, jak se dívat na filmy a tím je obohatit.

Filmový režisér, profesor Otakar Vávra za svůj stoletý život (narodil se v roce 1911) formoval a ovlivnil generace režisérů (viz Nová vlna) a zároveň natočil desítky filmů - např. Kladivo na čarodějnice, Romance pro křídlovku a dalších padesát celovečerních filmů….

Každý jeho žák i film následně nesou jeho poselství dál, diváci se mohou k jejich dílům vracet a posuzovat optikou měnící se doby.  

Program Nadace Otakara Vávry

Digitalizace filmů režiséra Otakara Vávry

Jedná se o české a světové filmové kulturní dědictví, o filmy ověnčené mezinárodními cenami / Benátky, San Sebastian atd./ Vynikající filmy od roku 1931, vysoké umělecké umělecké kvality. Filmy: Žijeme v Praze 1934, Filosofská historie 1937, Cech panen kutnohorských / hlavní cena na mezinárodním festivalu v Benátkách 1938/ Dívka v modrém a mnoho dalších z období první republiky.

Digitalizace písemných materiálů z pozůstalosti

Profesor Vávra zanechal nezčetné materiály, jako korespondenci s např Karlem Čapkem, Karlem Poláčkem, Františkem Hrubínem - psali si, když spolu nesouhlasili, aby se prý nehádali... Dále scénáře, poznámky režiséra, dokonce i scénáře komparzů i kaskadérů...

Estetika filmové tvorby

Knižní vydání a editace jeho přednášek – Estetika světového filmu a Filosofie hrané režie cca. 600 stran textu. Nikdy nebylo publikováno. Toto knižní vydání přinese objevné postupy, jak pro realizaci filmů, tak ukáže na mravní principy režiséra jako tvůrce. Počítá se s překladem nejen do angličtiny.

Podnadpis

Naše vlastnosti

Podpora starším umělcům

Finanční, právní, materiální, duševní a zdravotní pomoc umělcům po ukončení profesní činnosti.

Autorská práva filmových umělců

Změna legislativy o ochraně duševního bohatství a zvýšení odměn držitelů autorských práv.

Cena Otakara Vávry

Cena Otakara Vávry, bude udělována při slavnostních premiérách nově digitalizovaných Vávrových významných filmů. Cena za umělecký přínos a to dílům, která budou mít vysokou obsahovou a společenskou úroveň.

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.