VELODROM   PRAHA

Nové sportovní centrum pro jeden z nejoblíbenějších sportů by mělo vzniknout na místě v současné době minimálně využívaného chrtího závodiště Greyhound Park Motol. V areálu závodiště se koná minimální počet akcí, kterých se účastní minimální množství Pražanů, a pro město má takový areál velmi malý přínos, má-li vůbec nějaký.

Závodiště navíc sousedí s pozemky Českého svazu cyklistiky, který se přípravy projektového záměru nového cyklistického areálu aktivně účastní.

V České republice totiž kvalitní krytý cyklistický velodrom velmi chybí. Existují dva, jeden v Brně a jedne v Praze, ani jeden z nich však nesplňuje stávající vysoké nároky dráhové cyklistiky evropské nebo světové úrovně, a tudíž na něm nelze pořádat žádné mezinárodní oficiální akce. Čeští cyklisté proto využívají vídeňský areál Ferry Dusika, což je samozřejmě nepraktické, a navíc v něm má cyklistický velodrom končit. 

Nově plánovaný krytý velodrom v Praze by všechny současné standardy nejen splňoval, ale díky efektivnímu využití úsporných technologií a splnění vysokých nároků na ekologické a energetické aspekty by mohl sloužit jako ukázkový model pro ostatní země v rámci Evropské unie.

Lokalita je také velmi dobře dostupná díky poloze u Plzeňské ulice a blízkému napojení na Letiště Václava Havla.

Součástí areálu bude kromě velodromu také komplexní infrastruktura pro rozvoj a podporu cyklistického sportu na všech úrovních, od vrcholové přes mládežnickou až po akce pro veřejnost. Vznikne zde také muzeum cyklistiky nebo multimediální část věnovaná individuální občanské cyklodopravě.

Cyklistika je v současné době podporována nejen jako výkonnostní sportovní disciplína, ale také jako jedno z možných řešení individuální dopravy v Praze i ostatních městech obecně. Podporou výstavby takového areálu by pak veřejnost dostala jasný signál: Cyklistika je nejen moderní sport, ale také životní styl pro 21. století.